I became interested in the history of medicine and medical evacuation during my paramedic school. Since then I am building models and gatering stories related to the history of casualty evacuation and medical logistics chain. This webpage has been designed with these stories in mind, as my modelling skills are still in development.

Historią medycyny i ewakuacji medycznej zainteresowałem się w szkole ratowniczej. Od tego czasu buduję modele i zbieram historie związane z ewakuacją rannych i łańcuchem logistyki medycznej. Ta strona powstała głównie ze względu na te historie – modelarz ze mnie przeciętny i ciągle się uczę.